บอร์ดต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเทคโนโลยีหรือไม่?

ใบอนุญาต: เครื่องมือสำหรับข่าวกรองทางเทคโนโลยี